Navigácia

O škole

Profil školy

Súkromná základná umelecká škola, Petzvalova 2 v Košiciach je umelecká škola zameraná na odbory: 

  • odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
  • výtvarný odbor
  • literárno-dramatický odbor 

 

Zoznam tried, odborov a vedúcich v šk. roku 2016/2017

Názov Učitelia  
Trieda I.A (OAMT)

Triedny učiteľ Mgr. Valter Uhrík

Vyučujúci: MgA. Erik Sikora

 
Trieda I.V (VO) Triedny učiteľ a vyučujúci: Ing. Daniel Tatarka  
Trieda I.VA (VO) Triedny učiteľ a vyučujúci: Mgr. Gabriela Kurucová  
Trieda I.VB (VO) Triedny učiteľ a vyučujúci: Mgr. Gabriela Kurucová  
Trieda PrípravkaLDO Triedny učiteľa vyučujúci:  Mgr.Art. Lívia Michalčík Dujavová  
Trieda II.A (OAMT)

Triedny učiteľ a vyučujúci: Mgr. Valter Uhrík

Vyučujúci: Mgr. Štefan Haško, PhD.

 
Trieda II.V (VO)

Triedny učiteľ a vyučujúci: Ing. Daniel Tatarka

Vyučujúci: Mgr. art. Matej Kladek

 
Trieda III.A (OAMT)

Triedny učiteľ a vyučujúci: Mgr. Jaroslav Kerner

Vyučujúci: Mgr. Štefan Haško, PhD.

 
Trieda III.V (VO)

Triedny učiteľ a vyučujúci: Mgr.Art. Matej Kladek

Vyučujúci: Mgr. Daniel Tatarka

 
Trieda IV.A (OAMT)

Triedny učiteľ Mgr. Jaroslav Kerner

Vyučujúci: Mgr. Peter Hrabinský

 
Trieda IV.V (VO) Triedny učiteľ a vyučujúci: Mgr.Art. Matej Kladek

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná umelecká škola, Petzvalova 2, Košice
    Petzvalova 2, 040 11 Košice-Západ
  • +421 905 819 348

Fotogaléria