Navigácia

Odbory a triedy v šk. roku 2017/2018

Kalendár

Novinky

 • Prinášame Vám niekoľko fotografií z galavečera a vyhodnotenia tohtoročnej "Zlatej klapky", kde bol ocenený Šimon Šebo (víťaz v kategórii: "Réžia" (15-19 r.), a "Kamera")a Valér Futej (víťaz v kategórii "Námet & Scenár").

  Gratulujeme tiež nominovaným autorom, a to Benjamínovi Halkovi, Samuelovi Miščíkovi, Lare Polovkovej, Ivanovi Koribaničovi, Lívii Havlíčkovej a Karolovi Žilovi! Pripomíname tiež, že nový ročník Zlatej klapky bol zahájený,podrobnejšie info tu: http://www.zusjanaalbrechta.eu/zlata-klapka/d-1833

 • Druháci OAMT sa zapojili do súťaže "Máš umelecké črevo", vyhlásenej Národnou galériou v Bratislave. Žiaci sa rozdelili na tímy a počas štyroch mesiacov pracovali na svojich projektoch na tému Identita. Semifinále súťaže sa konalo 22.3.2018 vo Východoslovenskej galérii, kde svoje projekty prezentovali pred odbornou komisiou v podobe multimediálnej prezentácie a vlastného vystúpenia.

  1. tím: Viktória Krajňáková a Nina Ciglanová

  2. tím: Tamara Mižáková a Samuel Alex Jasaň

  Pedagogické vedenie: Erik Sikora

 • 19. 2. 2018

  Tlač z výšky je charakterizovaná reliéfnou tlačovou formou. S touto technikou sa dnes oboznámili a zároveň si ju vyskúšali naši najmenší zuškári z výtvarného odboru pod vedením Mgr. Kurucovej s pedagógmi Ing. Tatarkom a Ing. Hirjakovou. Fotografie: Mgr. art. Kubásová

  Tlač z výšky alebo vysoká tlač je najstaršou tlačiarenskou technikou. Princíp tlače spočíva v tom, že požadovaný obraz sa nanesie na tlačovú formu a miesta, ktoré sa nemajú otláčať, sa mechanicky, prípadne chemicky odstránia. Na vyvýšené (neodstránené) miesta je nanesená tlačová farba a táto sa za pôsobenia tlaku otlačí na papier alebo iný podklad. Tlačiace prvky sú teda vyvýšené nad prvky netlačiace. Pri navaľovaní tlačovej farby na tlačovú formu sa táto nanesie iba na povrch vyvýšených tlačiacich prvkov. Vyryté časti, ktoré nevystupujú z reliéfu, zostanú na odtlačku biele.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná umelecká škola, Petzvalova 2, Košice
  Petzvalova 2, 040 11 Košice-Západ
 • +421 905 819 348

Fotogaléria