Navigácia

Odbory a triedy v šk. roku 2019/2020

  • Literárn-odramatický odbor (prípravné štúdium, II.L, III.L Triedny učiteľ a vyučujúci:  Mgr. art. Lívia Michalčík Dujavová)
  • Výtvarný odbor (I.VA, III.VA, IV.VA - I. stupeň, 1. časť zákl. štúdia - Mgr. Gabriela Kurucová)
  • Výtvarný odbor (I.V, II.V, III.V, IV.V - II. stupeň zákl. štúdia - Mgr. art. Matej Kladek, MgA. Erik Sikora, Ing. Daniel Tatarka)
  • Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby (II.A, III.A, IV.A - II. stupeň zákl. štúdia - MgA. Jaroslav Kerner,  Mgr. Štefan Haško, PhD., BcA. Igor Bondarenko Mgr. Peter Hrabinský)

 

     ROZVRH

Kalendár

Novinky

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná umelecká škola, Petzvalova 2, Košice
    Petzvalova 2, 040 11 Košice-Západ
  • +421 905 819 348

Fotogaléria