Navigácia

Odbory a triedy v šk. roku 2020/2021

 • Literárn-odramatický odbor: prípravné štúdium, I.L, III.L, IV.L Triedny učiteľ a vyučujúci:  Mgr. art. Lívia Michalčík Dujavová
 • Výtvarný odbor: I.VA, I.VB, II.VA, IV.VA - I. stupeň, 1. časť zákl. štúdia - Tr. učiteľ a vyučujúci: Mgr. Gabriela Kurucová
 • Výtvarný odbor: I.V, II.V, III.V, IV.V - II. stupeň zákl. štúdia - Mgr. art. Matej Kladek, Ing. Daniel Tatarka, Mgr. Valter Uhrík
 • Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby: I.A, III.A, IV.A - II. stupeň zákl. štúdia - MgA. Erik Sikora, ArtD. (I.A), MgA. Jaroslav Kerner (III.A),  Mgr. Štefan Haško, PhD., BcA. Igor Bondarenko (IV.A)

 

    

Kalendár

Novinky

 • Ako záverečné práce od čerstvých absolventov našej filmovej ZUŠ-ky (v odbore Audiovizuálna a multimediálna tvorba), uvádzame dve krátke videá, a to „Pozemský film“ – ktorý vznikol ako reakcia na súčasné ekologické výzvy a taktiež krátke video, ktoré vzniklo ako reklama na Steam Factory v Košiciach a ktoré bolo inšpirované tzv. béčkovými akčnými filmami.

  Pozemský film

  Reklama na Steam Factory

 • Obnovenie prezenčnej výuky prináša prvé ovocie.

  Náš žiak Hugo získava superschopnosti pre život s rúškom, vďaka najstaršiemu filmovému triku "Stop trik".

 • Od pondelka 10. mája 2021 sa obnovuje vyučovanie na ZUŠ prezenčnou formou podľa riadneho rozvrhu platného od septembra 2020. Tešíme na Vás :-)

  Podmienkou vstupu do budovy je Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré odovzdá žiak vyplnené na prvej prezenčnej hodine svojmu učiteľovi .

  Vyhlasenie-o-bezinfekcnosti-ziaka_-zakonny-zastupca.docx

  Vyhlasenie-o-bezinfekcnosti_plnolety-ziak.docx

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná umelecká škola, Petzvalova 2, Košice
  Petzvalova 2, 040 11 Košice-Západ
 • +421 905 819 348

Fotogaléria