Navigácia

Odbory a triedy v šk. roku 2021/2022

 • Literárn-odramatický odbor: prípravné štúdium, I.L Triedny učiteľ a vyučujúci:  Mgr. art. Lívia Michalčík Dujavová
 • Výtvarný odbor: PŠ.VA, PŠ.VB, II.VA, III.VA - I. stupeň, 1. časť zákl. štúdia - Tr. učiteľ a vyučujúci: Mgr. Gabriela Kurucová
 • Výtvarný odbor - II. stupeň zákl. štúdia: I.V, II.V, III.V, IV.V - Mgr. art. Jana Szaboová,ArtD.,  Mgr. art. Matej Kladek, Ing. Daniel Tatarka, Mgr. art. Romana Palková
 • Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby - II. stupeň zákl. štúdia: I.A (Mgr. Štefan Haško, PhD.), II.A (MgA. Erik Sikora, ArtD.), IV.A (MgA. Jaroslav Kerner)

    

Kalendár

Novinky

 • Ocenení v súťaži „Moje ľudské práva“

  Gratulujeme Laure Verbovskej, Kristíne Komjatiovej, Matejovi Banikovi a Tomášovi Cicoňovi, ktorí si dnes prevzali významné ocenenia za účasť v 10. ročníku výtvarnej súťaže „Moje ľudské práva“, ktorú vyhlasuje Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v Bratislave. Tešíme sa s vami, decká!

 • Študenti ZUŠ si vyskúšali kombináciu klasickej stopmotion animácie s profesionálnou animátorskou bábkou v kombinácii s pixeláciou, animáciou živého človeka. Výsledné dielo ukazuje poetickú reťazovú reakciu, malá bábka vystraší väčšiu bábku, ktorá vystraší väčšiu...

 • Naše žiačky Karolína a Liana experimentovali so svetlom a fotografiou. Kombináciou denného svetla, externého blesku a farebných fólií sa im podarilo vytvoriť rôzne svetelné atmosféry.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná umelecká škola, Petzvalova 2, Košice
  Petzvalova 2, 040 11 Košice-Západ
 • +421 905 819 348

Fotogaléria