Navigácia

Zoznam tried

Názov
Trieda Prípravné štúdium Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Kurucová
Trieda I.A Triedny učiteľ Mgr. Jaroslav Kerner
Trieda I.L Triedny učiteľ Mgr.Art. Lívia Michalčík Dujavová
Trieda I.V Triedny učiteľ Mgr.Art. Matej Kladek
Trieda II.A Triedny učiteľ Mgr. Štefan Haško, PhD.
Trieda II.L Triedny učiteľ Mgr.Art. Lívia Michalčík Dujavová
Trieda II.V Triedny učiteľ Ing. Daniel Tatarka
Trieda II.VA Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Kurucová
Trieda III.A Triedny učiteľ MgA.Erik Sikora
Trieda III.V Triedny učiteľ Ing. Daniel Tatarka
Trieda III.VA Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Kurucová
Trieda III.VB Triedny učiteľ Ing. Daniel Tatarka
Trieda IV.A Triedny učiteľ Mgr. Jaroslav Kerner
Trieda IV.V Triedny učiteľ Mgr.Art. Matej Kladek

© aScAgenda 2019.0.1138 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná umelecká škola, Petzvalova 2, Košice
    Petzvalova 2, 040 11 Košice-Západ
  • +421 905 819 348

Fotogaléria