Navigácia

Zoznam tried

Názov
Trieda Prípravné štúdium_LDO Triedny učiteľ Mgr. art. Lívia Michalčík Dujavová
Trieda I.VA Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Kurucová
Trieda I.L Triedny učiteľ Mgr. art. Lívia Michalčík Dujavová
Trieda I.VB Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Kurucová
Trieda I.A Triedny učiteľ MgA.Erik Sikora
Trieda I.V Triedny učiteľ Mgr. art. Matej Kladek
Trieda II.V Triedny učiteľ Mgr. art. Matej Kladek
Trieda II.VA Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Kurucová
Trieda III.A Triedny učiteľ MgA.Jaroslav Kerner
Trieda III.L Triedny učiteľ Mgr. art. Lívia Michalčík Dujavová
Trieda III.V Triedny učiteľ Ing. Daniel Tatarka
Trieda IV.A Triedny učiteľ Mgr. Štefan Haško, PhD.
Trieda IV.L Triedny učiteľ Mgr. art. Lívia Michalčík Dujavová
Trieda IV.V Triedny učiteľ Ing. Daniel Tatarka
Trieda IV.VA Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Kurucová

© aScAgenda 2021.0.1276 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2021

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná umelecká škola, Petzvalova 2, Košice
    Petzvalova 2, 040 11 Košice-Západ
  • +421 905 819 348

Fotogaléria