Navigácia

O škole

Profil školy

Súkromná základná umelecká škola, Petzvalova 2 v Košiciach je umelecká škola zameraná na odbory: 

  • odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
  • výtvarný odbor
  • literárno-dramatický odbor 

 

Zoznam tried, odborov a vedúcich v šk. roku 2020/2021

Názov

Učitelia

Trieda I.VA (VO) - 10ž

Trieda I.VB (VO)- 6ž

Trieda II.VA (VO)- 9ž

Trieda IV.VA (VO)- 6ž

Triedny učiteľ a vyučujúci: Mgr. Gabriela Kurucová

Trieda PŠ (LDO)-11ž

Trieda I.L (LDO)-4ž

Trieda III.L (LDO)-5ž

Trieda IV.L (LDO)-2ž 

Triedny učiteľ a vyučujúci:  

Mgr.Art. Lívia Michalčík Dujavová

Trieda I.V (VO)

Triedny učiteľ a vyučujúci: Mgr.art. Matej Kladek

Trieda II.V (VO) 18ž

Triedny učiteľ a vyučujúc 1. sk.: Mgr.art. Matej Kladek

Vyučujúci 2. sk.: Mgr. Valter Uhrík

Vyučujúci 3. sk.: Ing. Daniel Tatarka

Trieda III.V (VO)

Triedny učiteľ a vyučujúci: Ing. Daniel Tatarka

Trieda IV.V (VO) 14ž

Triedny učiteľ/vyučujúci 1.sk: Ing. Daniel Tatarka

Vyučujúci 2.sk.: Mgr.art. Matej Kladek

Trieda I.A (OAMT)

Triedny učiteľ a vyučujúci: MgA. Erik Sikora, ArtD.

Trieda III.A (OAMT)

Triedny učiteľ a vyučujúci 1.sk.: MgA. Jaroslav Kerner

Trieda IV.A (OAMT)

Triedny učiteľ a vyučujúci 1.sk.: Mgr. Štefan Haško, PhD.

Vyučujúci 2. sk.: Igor Bondarenko

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná umelecká škola, Petzvalova 2, Košice
    Petzvalova 2, 040 11 Košice-Západ
  • +421 905 819 348

Fotogaléria