Navigácia

O škole

Profil školy

Súkromná základná umelecká škola, Petzvalova 2 v Košiciach je umelecká škola zameraná na odbory: 

  • odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
  • výtvarný odbor
  • literárno-dramatický odbor 

 

Zoznam tried, odborov a vedúcich v šk. roku 2019/2020

Názov

Učitelia

Trieda I.VA (VO) 10ž

rieda III.VA (VO)

rieda IV.VA (VO)

Triedny učiteľ a vyučujúci: Mgr. Gabriela Kurucová

Trieda I.L (LDO)

Trieda II.L (LDO)

Trieda III.L (LDO)

Triedny učiteľ a vyučujúci:  

Mgr.Art. Lívia Michalčík Dujavová

Trieda I.V (VO) 16ž

Triedny učiteľ a vyučujúc 1. sk.: Mgr.art. Matej Kladek

Vyučujúci 2. sk.: MgA. Erik Sikora

Trieda II.V (VO)

Triedny učiteľ a vyučujúci: Mgr. art. Matej Kladek

Trieda III.V (VO) 14ž

Triedny učiteľ/vyučujúci 1.sk: Ing. Daniel Tatarka

Vyučujúci 2.sk.: Mgr.art. Matej Kladek

Trieda IV.V (VO)

Triedny učiteľ a vyučujúci: Ing. Daniel Tatarka

Trieda II.A (OAMT)

Triedny učiteľ a vyučujúci: MgA. Jaroslav Kerner

Trieda III.A (OAMT)12ž

Triedny učiteľ a vyučujúci 1.sk.: Mgr. Štefan Haško, PhD.

Vyučujúci 2. sk.: Igor Bondarenko

Trieda IV.A (OAMT)

Triedny učiteľ a vyučujúci: Mgr. Peter Hrabinský

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná umelecká škola, Petzvalova 2, Košice
    Petzvalova 2, 040 11 Košice-Západ
  • +421 905 819 348

Fotogaléria