Navigácia

O škole

Profil školy

Súkromná základná umelecká škola, Petzvalova 2 v Košiciach je umelecká škola zameraná na odbory: 

  • odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
  • výtvarný odbor
  • literárno-dramatický odbor 

 

Zoznam tried, odborov a vedúcich v šk. roku 2017/2018

Názov

Učitelia

Trieda I.A (OAMT)

Triedny učiteľ a vyučujúci 1. sk.: Mgr. Štefan Haško, PhD.

Vyučujúci 2. sk.: Igor Bondarenko

Trieda I.V (VO)

Triedny učiteľ a vyučujúc 1. a 2. sk.: Ing. Daniel Tatarka

Vyučujúci 3. sk.: Mgr. art. Matej Kladek

Trieda I.VA (VO)

Triedny učiteľ a vyučujúci: Mgr. Gabriela Kurucová

Trieda PrípravkaLDO

Triedny učiteľa vyučujúci:  Mgr.Art. Lívia Michalčík Dujavová

Trieda II.A (OAMT)

Triedny učiteľ a vyučujúci: MgA. Erik Sikora

Trieda II.V (VO)

Triedny učiteľ a vyučujúci: Mgr. art. Ludmila Zozuľáková

Trieda II.VA (VO)

Triedny učiteľ a vyučujúci: Mgr. Gabriela Kurucová

Trieda II.VB (VO)

Triedny učiteľ a vyučujúci: Ing. Daniel Tatarka

Trieda III.A (OAMT)

Triedny učiteľ a vyučujúci 1.sk.: MgA. Jaroslav Kerner

Vyučujúci 2. sk.: Igor Bondarenko

Trieda III.V (VO)

Triedny učiteľ a vyučujúci: Mgr.Art. Matej Kladek

Trieda IV.A (OAMT)

Triedny učiteľ MgA. Jaroslav Kerner

Vyučujúci: Mgr. Peter Hrabinský

Trieda IV.V (VO)

Triedny učiteľ a vyučujúci: Mgr.Art. Matej Kladek

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná umelecká škola, Petzvalova 2, Košice
    Petzvalova 2, 040 11 Košice-Západ
  • +421 905 819 348

Fotogaléria