Navigácia

O škole

Profil školy

Súkromná základná umelecká škola, Petzvalova 2 v Košiciach je umelecká škola zameraná na odbory: 

  • odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
  • výtvarný odbor
  • literárno-dramatický odbor 

 

Zoznam tried, odborov a vedúcich v šk. roku 2021/2022

Názov

Učitelia

Trieda PŠ.VA (VO) - 8ž

Trieda PŠ.VB (VO)- 8ž

Trieda II.VA (VO)- 10ž

Trieda III.VA (VO)- 7ž

Triedny učiteľ a vyučujúci: Mgr. Gabriela Kurucová

Trieda PŠ (LDO)- 13ž

Trieda I.L (LDO)- 9ž

Triedny učiteľ a vyučujúci:  

Mgr.Art. Lívia Michalčík Dujavová

Trieda I.V (VO) 12ž

Triedny učiteľ a vyučujúci 1. sk.: Mgr. art. Jana Szaboová

Vyučujúci 2.sk.: Mgr. art. Matej Kladek

Trieda II.V (VO)

Triedny učiteľ a vyučujúci: Mgr.art. Matej Kladek

Trieda III.V (VO) 16ž

Vyučujúc 1. sk.: Mgr. art. Matej Kladek

Vyučujúci 2. sk.: Mgr. art. Romana Palková

Triedny učiteľ a vyučujúci 3. sk.: Ing. Daniel Tatarka

Trieda IV.V (VO)

Triedny učiteľ a vyučujúci 1.sk: Mgr.art. Matej Kladek

Trieda I.A (OAMT)

Triedny učiteľ a vyučujúci: Mgr. Štefan Haško, PhD.

Trieda III.A (OAMT)

Triedny učiteľ a vyučujúci 1.sk.: MgA. Erik Sikora, ArtD.

Trieda IV.A (OAMT)

Triedny učiteľ a vyučujúci 1.sk.: MgA. Jaroslav Kerner

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná umelecká škola, Petzvalova 2, Košice
    Petzvalova 2, 040 11 Košice-Západ
  • +421 905 819 348

Fotogaléria