Navigácia

Kontakt

Meno školy: Súkromná základná umelecká škola, Petzvalova 2, Košice
Email školy: info@filmovaskola.sk
Telefón: +421 55 685 77 48
Adresa školy: Petzvalova 2, 040 11 Košice-Západ
Slovakia
IČO: 42243599
DIČ: 2023341111
Č. účtu (IBAN): SK90 1100 0000 0029 2486 3067
Webové sídlo: https://szusfilmova.edupage.org
EDUID ŠaŠZ: 100014861

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná umelecká škola, Petzvalova 2, Košice
    Petzvalova 2, 040 11 Košice-Západ
  • +421 55 685 77 48

Fotogaléria