Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. art. Romana  Palková PAL Triedny učiteľ: III.A
palkova.romana@gmail.com
 
 
Mgr. art. Jana  Szabóová, ArtD. SAB Triedna učiteľka: II.V
szaboova.jana@gmail.com
 
 
PhDr. Jarmila  Uhríková JUH Riaditeľka
jarmila.uhrikova@gmail.com
 
 
Ing. Lívia  Hirjaková HIR Zástupkyňa
hirjakova@gmail.com
 
 
Mgr. Štefan  Haško, PhD. HAŠ Triedny učiteľ: II.A
etien@etien.sk
 
 
MgA. Jaroslav  Kerner KER Učiteľ
jaro.kerner@gmail.com
 
 
Mgr. art. Matej  Kladek KLA Triedny učiteľ: III.V
mkladek@centrum.cz
 
 
Mgr. Gabriela Kurucová KUR Triedna učiteľka: I.VA
Triedna učiteľka: III.VA
Triedna učiteľka: PŠ.V
gabrielakurucova@hotmail.sk
 
 
Martin Michalčík, DiS. art. Triedny učiteľ: I.TB
Triedny učiteľ: I.TH
michalcikmartin@gmail.com
 
 
Mgr. art. Lívia Michalčík Dujavová MD Triedna učiteľka: II.L
Triedna učiteľka: PŠ.L
dujavov.lvia@gmail.com
 
 
MgA. Erik  Sikora, ArtD. SIK Učiteľ
erixikora@gmail.com
 
 
Ing. Daniel  Tatarka TAT Triedny učiteľ: IV.V
dankotatarka@gmail.com
 
 
Mgr. Valter  Uhrík VUH Učiteľ
wuhrik@gmail.com
 
 
Bc. Nicol Želtvayová Žel Triedny učiteľ: I.A

© aScAgenda 2023.0.1378 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.09.2022

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná umelecká škola, Petzvalova 2, Košice
    Petzvalova 2, 040 11 Košice-Západ
  • +421 905 819 348

Fotogaléria