Navigácia

 • Ocenení v súťaži „Moje ľudské práva“

  Ocenení v súťaži „Moje ľudské práva“

  Gratulujeme Laure Verbovskej, Kristíne Komjatiovej, Matejovi Banikovi a Tomášovi Cicoňovi, ktorí si dnes prevzali významné ocenenia za účasť v 10. ročníku výtvarnej súťaže „Moje ľudské práva“, ktorú vyhlasuje Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v Bratislave. Tešíme sa s vami, decká!

 • Animácia a pixelácia

  Študenti ZUŠ si vyskúšali kombináciu klasickej stopmotion animácie s profesionálnou animátorskou bábkou v kombinácii s pixeláciou, animáciou živého človeka. Výsledné dielo ukazuje poetickú reťazovú reakciu, malá bábka vystraší väčšiu bábku, ktorá vystraší väčšiu...

 • Svetelná atmosféra

  Naše žiačky Karolína a Liana experimentovali so svetlom a fotografiou. Kombináciou denného svetla, externého blesku a farebných fólií sa im podarilo vytvoriť rôzne svetelné atmosféry.

 • Pridaj sa k nim aj ty a študuj na škole, ktorá ťa bude baviť!

  Študenti Filmovej školy v Košiciach dokážu takéto super veci, pridaj sa k nim aj ty a študuj na škole, ktorá ťa bude baviť!

  Všetky informácie o jedinej strednej Filmovej škole na Slovensku a prijímacích skúškach nájdeš na: https://filmovaskola.edupage.org/a/talentove-prijimacie-skusky

 • OZNAM: Od 10.01.2022 obnovujeme prezenčné vyučovanie

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 10.01.2022 obnovujeme prezenčné vyučovanie v SZUŠ vo všetkých odboroch.

  Škola sa riadi tzv. Školským semaforom kedy podmienkou vstupu žiakov do budovy školy je predloženie Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti. Môžete ho doručiť v papierovej podobe, alebo elektronicky prostr. EduPage v časti „Žiadosti/Vyhlásenia“.

  Návod ako podať Vyhlásenie cez EduPage nájdete na: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u2462

  Rovnako si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nás (055/685 77 48) a zároveň aj príslušného triedneho učiteľa bezodkladne informovali v prípade potenciálne pozitívneho prípadu ochorenia žiaka bezodkladne, a to po tom, čo sa o takejto skutočnosti dozviete. 

  Zároveň upozorňujeme všetkých zákonných zástupcov, ako aj plnoletých žiakov, že v prípade, ak bolo žiakovi nariadené karanténe opatrenie je vylúčené, aby sa takýto žiak zúčastnil vyučovania v našej SZUŠ.

  Pokiaľ by došlo k akýmkoľvek zmenám, budeme Vás o tom včas informovať.

  Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu. Veríme, že spoločnými silami zvládneme prekonať toto náročné obdobie.

  riaditeľstvo SZUŠ

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  Priloha_c._1_____Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_(26.11.).docx

 • Pekné sviatky a veľa snehu!

  Od 20.12.2021 (pondelok) začínajú pre žiakov vianočné prázdniny a trvajú do 7.1.2022. Vyučovanie po prázdninách začína 10.1.2022 (pondelok).

  Pekné sviatky, PF 2022 a veľa snehu Vám želajú študenti a učitelia ZUŠ filmovej.

 • Dôležitý oznam od 29.11.2021

  Dôležitý oznam od 29.11.2021

  V zmysle Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/21911:1-A1810 z 25.11.2021 ako aj z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a pozastavenia uplatňovania COVID Automatu majú ZUŠ mimoriadne prerušené školské vyučovanie v období od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022

  Prevádzka je zabezpečená iba dištančným vzdelávaním.

  Odkazy na zdroje:  

   

  V Košiciach, 26.11.2021                                PhDr. Jarmila Uhríková

                                                                            Riaditeľka SZUŠ

 • Televízne noviny

  Druháci si vyskúšali rôzne role televízneho štábu: režisér, scenárista, kameraman, zvukár, osvetľovač. Vytvorili si vlastnú scénku s príhovorom moderátorky kriminovín a dokonca aj exteriérové natáčanie priameho prenosu zo zadržania páchateľa.

 • Dôležitý oznam!

  Dôležitý oznam!

  Výučba v ZUŠ od 15.11.2021 (pondelok) prebieha dištančne.

 • More

  Predstavujeme klasickú animáciu maľby našich prvákov (výtvarný odbor), pod vedením Mgr. art. Janky Szabóovej, ArtD.

 • Kľúčovanie so zeleným plátnom

  Naši druháci využili naplno možnosti Televízneho štúdia. Pripravili sme si zelené plátno aj zelenú podlahu pre pokročilé vizuálne efekty kľúčovania. Vyskúšali sme si svietenie profesionálnymi filmárskymi svetlami. Žiaci si sami navrhli a zahrali videoscénku, ktorú potom budeme upravovať v počítači.

 • Prváci našej ZUŠ a spoločná príprava prvého nakrúcania

  So študentmi prvého ročníka našej ZUŠ (v odbore Audiovizuálnej a multimediálnej tvorby) sme v rámci úvodných hodín zamerali pozornosť, okrem iného, na proces tvorby filmu.

  Počas výučby sme spontánne vytvorili podobu nášho prvého zamýšľaného videa, ktoré budeme nakrúcať (najmä) v priestoroch školského rozhlasového štúdia.

  Pod vedením: Mgr. Štefan Haško, PhD.

 • Nahrávanie ruchov do filmu

  V našom rozhlasovom štúdiu sme nahrávali zvuky a ruchy do vlastného filmu, žiaci si vyskúšali prácu s rôznymi mikrofónmi a strihom zvuku.

 • Animácia piesku 🤩

  Animáciu piesku aj ďalšie techniky realizujú vo výtvarnom odbore (I.V) u p. učiteľky Mgr. art. Janky  Szaboovej, ArtD.

 • Filmové kúzla v ateliéri

  Vytvorili sme si vlastné kúzelnícke číslo s kúzelníkom Hugom a postupne sme si vyskúšali všetky tieto súčasti filmu: návrh a scenár, rekvizity, osvetlenie, herectvo, choreografia, kamera, filmové triky a zvuk.

  účastníci: Mária, Hugo, Karolína, Margaréta (z II.A - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby), 

  pedagóg: MgA. Erik  Sikora, ArtD.

  foto: Ing. Lívia Hirjaková

 • OZNAM od 20.9.2021

  Milí žiaci, vážení rodičia,

  mesto Košice je naďalej (od 20.9.2021) v Covid automate zaradené do 1. stupňa ohrozenia (červenej farby), výučba však bude prebiehať prezenčne. Podmienkou pre vstup žiakov na vyučovanie je, aby žiaci/zákonní zástupcovia predložili „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ pri prvom nástupe do školy od 20.9.2021 a následne po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní.

  Tlačivo si môžete stiahnuť tu Priloha_c._1_____Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

  Vedenie ZUŠ

 • Záverečné práce našich ZUŠkárov

  Ako záverečné práce od čerstvých absolventov našej filmovej ZUŠ-ky (v odbore Audiovizuálna a multimediálna tvorba), uvádzame dve krátke videá, a to „Pozemský film“ – ktorý vznikol ako reakcia na súčasné ekologické výzvy a taktiež krátke video, ktoré vzniklo ako reklama na Steam Factory v Košiciach a ktoré bolo inšpirované tzv. béčkovými akčnými filmami.

  Pozemský film

  Reklama na Steam Factory

 • Stop trik

  Obnovenie prezenčnej výuky prináša prvé ovocie.

  Náš žiak Hugo získava superschopnosti pre život s rúškom, vďaka najstaršiemu filmovému triku "Stop trik".

 • Dôležitý oznam: návrat do ZUŠ od 10. 5. 2021

  Od pondelka 10. mája 2021 sa obnovuje vyučovanie na ZUŠ prezenčnou formou podľa riadneho rozvrhu platného od septembra 2020. Tešíme na Vás :-)

  Podmienkou vstupu do budovy je Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré odovzdá žiak vyplnené  na prvej prezenčnej hodine svojmu učiteľovi .

  Vyhlasenie-o-bezinfekcnosti-ziaka_-zakonny-zastupca.docx

  Vyhlasenie-o-bezinfekcnosti_plnolety-ziak.docx

 • MobilFest (súťaž)

  MobilFest (súťaž)

  Šiesty ročník súťažného festivalu filmov nakrútených na mobilné telefóny MobilFest 2020/21, ktorý organizuje Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová v Košiciach je v plnom prúde. Do 31. marca 2021 majú všetci kreatívci možnosť zapojiť sa do súťaže pridaním svojho nápaditého videa na stránku www.mobilfest.eu.

  Tento ročník prináša niekoľko noviniek. Predovšetkým je to špeciálna kategória „Dovolenka v košickom kraji“ podporená cenou Košického samosprávneho kraja, v ktorej zabodujú videá s kreatívnym spracovaním pohľadov na to, ako sa dá stráviť super dovolenka v košickom kraji.

  Víťazné videá budú odmenené hodnotnými cenami. https://www.mobilfest.eu/...

   

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná umelecká škola, Petzvalova 2, Košice
  Petzvalova 2, 040 11 Košice-Západ
 • +421 905 819 348

Fotogaléria