Navigácia

Odbory a triedy v šk. roku 2023/2024

  • Literárno-dramatický odbor: I. stupeň, 1. časť zákl. štúdia: I.L - Mgr. art. Lívia Michalčík Dujavová
  • Hudobný odbor: I. stupeň, 1. časť zákl. štúdia: I.HA – Mgr. art. Kamila Dujavová, Mgr. Tímea Kováčová, Lucia Slobodová, DiS. art., Máté Majoros; II. stupeň zákl. štúdia: I.HB – Mgr. Ľuboš Bartko
  • Výtvarný odbor: I.VA, II.VA - I. stupeň, 1. časť zákl. štúdia - Mgr. Gabriela Kurucová; II. stupeň zákl. štúdia: I.V, II.V, III.V, IV.V - Mgr. art. Jana Szabóová Kolesnáč, ArtD.,  Mgr. art. Matej Kladek, Mgr. Radovan Cmár
  • Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby - II. stupeň zákl. štúdia: II.A (Mgr. Nicol Želtvayová), III.A (Mgr. Štefan Haško, PhD.), IV.A (Mgr. art. Romana Palková) + prípravné štúdium: PŠ.A (Mgr. Radovan Cmár, Mgr. art. Adam Alezár); štúdium pre dospelých: I.AD (Mgr. art. Romana Palková)

 

Kalendár

Novinky

  • Vytvorili ho naši najmladší animátori pod vedením p. uč. Janky Szabóovej Kolesnáč. Všetkým prajeme krásne veľkonočné sviatky!

  • Naši najmladší študenti usilovne pracujú na svojich autorských projektoch.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná umelecká škola, Petzvalova 2, Košice
    Petzvalova 2, 040 11 Košice-Západ
  • +421 55 685 77 48

Fotogaléria